top of page

Bli medlem

Bli Grundens medlems idag!!!

Grunden är en oberoende intressepolitisk förening för människor med intellektuella funktionshinder.

För att vara med på Grunden aktiviteter måste man vara medlem i någon lokal Grunden föreningen.

Du/Ni kan alltid kontakta oss på Riksföreningen Grunden Sveriges kansli om ni behöver vägledning för att bli medlemmar i er hemkommun eller län. 
 

För mer information:
Telefon: 031-707 20 65
e-post: info@riksgrunden.se

bottom of page