Bli medlem

Bli Grundens medlems idag!!!

Grunden är en oberoende intressepolitisk förening för människor med intellektuella funktionshinder.

För att vara med på Grunden aktiviteter måste man vara medlem i någon lokal Grunden föreningen.

Du/Ni kan alltid kontakta oss på Riksföreningen Grunden Sveriges kansli om ni behöver vägledning för att bli medlemmar i er hemkommun eller län. 
 

För mer information:
Telefon: 031-707 20 65
e-post: info@riksgrunden.se