Grunden Tidningen

Grunden Tidning kommer ut fyra gånger om året.

Tidningen vänder sig till Riksföreningen Grundens medlemmar och vänner.
Vi försöker göra en tidning som är både intressant och lättförståelig.

Vi som ansvarar för tidning är:

Tankesmedjan Grunden
Andreas Oskarsson och Elsa Leth.
Telefon: 031-707 20 65

Grunden Reklambyrå 
Ansvarar för design (bilder och formgivning) och tryck av tidningen.
Kontakt: Paulina Rojo och Gustavo Maturana.
Telefon: 031-707 20 65

För tips och övriga frågor ring till Andreas Oskarsson.
Telefon: 031-707 20 65

Vill du se alla våra tidningar under åren tryck på länken:

 

https://issuu.com/grundentidning