top of page
Grunden

"Jag hade en dröm. Den handlade om att vi skulle bygga en stor

och stark riksorganisation. Nu har drömmen blivit verklig:

Riksföreningen Grunden Sverige! "Men jag har fortfarande en dröm.

Jag har en dröm om alla vi som kallas för intellektuellt

funktionshindrade en dag skall leva i ett land där vi inte

bedöms efter namnet på ett handikapp utan efter vår personligt"
Anna Strand

 

Riksföreningen Grunden bildades den 7 november 2009.
Vi håller på hela tiden med att bilda Grunden-föreningar. Vi finns nu i alla väderstreck.

Vi vill att alla människor behandlas lika. Om vi har samma rättigheter ska
behandlas lika.

Att behandlas lika är för oss att man ser likheterna och olikheterna i varje person.

Det unika i varje människas möjligheter måste tas tillvara. Föst då kan vi vara med och skapa vårt liv och ett samhälle tillsammans med alla andra.

För att det ska bli måste vi ha lagar som aktivt stöder våra möjligheter att förändra vårt liv och samhället.

Då kan vi inte längre ha en särskild lag för några som är särskild utpekade.

LSS fungerar inte som det var tänkt en gång för 20 år sedan. Vi vill att LSS ska bakas in i socialtjänstslagen. Ofta har vi rätt till stöd men får det inte. Kommunerna säger nej. När de som kan överklagar så säger förvaltnings-rätten också nej, på det viset har det bestämt vad som är goda levnadsvillkor för oss.

De har bestämt att vi reda har det vi behöver.

Liv och samhälle 

Grunden vill att alla skall behandlas på rätt sätt oavsett funktionshinder eller inte. Alla människor ä unika på alla sina vis. Man skall få ett värdefullt liv som alla andra. För att det skall bli rättvist så måste lagstiftningen stämma in på alla individers verklighet.

Skolan 

Grunden vill att den vanliga skolan ska vara tillgänglig för alla. Vi vill inte ha ett särsamhälle. Vi vill att alla barn ska kunna gå tillsammans både på dagis och på skolan.

Arbete och sysselsättning 

Grunden kräver att arbetsförmedling ska se till att skaffa fram tillgängliga jobb till både oss med funktionshinder och till alla andra. Vi vill jobba bort fördomar och stötta folk att få ett riktigt arbete.

Bostad 

Alla skall ha rätt till en bostad som är tillgänglig och också att alla får den hjälpen som man behöver samt att få vara med och bestämma hur man vill bo.

På gruppboende bestämmer ofta personalen och det tycker inte Grunden är bra. Där ofta förekommer arkivering av dom som boende.

Pärmar i en egen lägenhet  ska man själv bestämma om man själv vill ha det och det gillar Grunden.

Man bestämmer egna tider och när man vill lägga sig och vem man vill ha hem som gäst. Därför vill Grunden att man ska kunna bli erbjuden bättre boendestöd istället för att bo på gruppboende.

bottom of page