top of page

Vad vi gör

Riksföreningens Arbetsområde

Liv och samhälle 

Grunden vill att alla människor skall behandlas lika och på rätt sätt oavsett funktionshinder eller inte. Alla människor är unika på alla sina vis. Man skall få ett värdefullt liv som alla andra. För att det skall bli rättvist så måste lagstiftningen stämma in på alla individer.​

Skolan 

Grunden vill att den vanliga skolan ska vara tillgänglig för alla. Vi vill inte ha ett särsamhälle som berättigar en särskola. Vi vill att alla barn ska kunna gå tillsammans både på dagis och på skolan.

Arbete och sysselsättning 

Grunden kräver att arbetsförmedling ska se till att skaffa fram jobb till både oss människor med  intellektuella funktions variationer och till alla andra. Vi vill jobba bort fördomar och stötta folk att få ett riktigt arbete.

Bostad 

Alla skall ha rätt till en bostad som är tillgänglig och också få den hjälp som man behöver. Och att få vara med och bestämma hur man vill bo.

På gruppboende bestämmer ofta personalen och det tycker inte Grunden är bra.

Där förekommer det arkivering av dom som bor där. Grunden kräver att pärmar

i ens egen lägenhet ska man kunna bestämma själv om man vill ha det eller inte. Det är så  Grundens medlemmar vill ha det. Man bestämmer egna tider och när man vill lägga sig och vem man vill ha hem som gäst. Därför vill Grunden att man ska kunna bli erbjuden bättre boendestöd istället för de boende villkor som i nu läget gruppboende modellen erbjuder.

Mental Hälsa

Grunden kräver att människor med intellektuella funktions variationer skall ha tillgång till mental hälsovård som både behandlar och förebygger psykisk ohälsa precis som alla andra medborgare i samhället.

 

 

bottom of page